Ňaminy - ty nejlepší dobroty z dovozu.

Úvod Obchodní podmínky

 Dodržujeme vše, co je třeba a vyjdeme Vám vstříct i nad rámec zákonných povinností.


Upozornění: V letních měsících může čokoládové zboží vzhledem k teplotám při přepravě změnit svou konzistenci.


1. Obecná ustanovení a definice

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") se vztahují na obchodní vztahy mezi kupujícím a společností Klapro s.r.o., se sídlem Praha 10 - Záběhlice, Jahodová 2702/127, PSČ 10600 , IČO 28901771 (dále jen "provozovatel" nebo "prodávající") uzavřené prostřednictvím systému elektronického obchodního domu www.naminy.cz (dále jen "systém").

1.2 VOP upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím serveru www.naminy.cz mezi prodávajícím a kupujícím.

1.3 Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust.. § 2079 a násl. ve spojení s ust.. § 1820 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

1.4 Kupujícím se rozumí v systému zaregistrována fyzická nebo právnická osoba, která odeslala po vlastní autorizaci elektronickou objednávku, zpracovanou systémem obchodu.

1.5 Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky elektronického obchodu a cenu tohoto zboží, zpracovaný systémem obchodu nebo e-mail odeslaný na adresu prodávajícího.

 

2. Objednávka

2.1 Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech, registračním formulářem požadovaných údajů a náležitostí, včetně telefonického kontaktu.

2.2 Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh smlouvy a jsou považovány za závazné.

2.3 Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky v systému. K uzavření kupní smlouvy dojde v momentě, kdy dojde kupujícímu e-mailem prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část).

2.4 Za podstatné podmínky kupní smlouvy se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob doručení, způsob úhrady za zboží.


3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky ze strany kupujícího
Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením prodávajícím.  V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody hlavně v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů. Storno poplatek může být do výše až 50% z celkové ceny zboží.

3.2 Odmítnutí objednávky ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část zejména v těchto případech:
* V případě, že objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na e-maily atd.).
* V případě, že kupující si v minulosti nepřevzal zboží nebo jiným způsobem porušil obchodní podmínky
* Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu ve lhůtě 15-ti kalendářních dnů.


4. Odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod)

4.1 Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího
Kupující má právo v souladu s občanským zákoníkem odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V případě uplatnění tohoto práva je kupující povinen dodržet podmínky a postup uvedený v bodě 4.2. VOP.

4.2 Jak postupovat v případě odstoupení od kupní smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí prodávající kupujícímu a kupující prodávajícímu všechna vzájemně přijatá plnění.
Pokud se kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy ve lhůtě uvedené v bodě 4.1, je povinen dodržet následující podmínky:

* Kontaktovat nás (viz kontakt) s žádostí o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, jména a příjmení, data nákupu a svým číslem účtu či adresou pro vrácení peněz.
* Pokud kupující již zboží obdržel a převzal, zašle jej zpět ve lhůtě 14 dnů po odstoupení na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:
o zboží musí být v původním nepoškozeném obalu (s neporušenou ochrannou fólií)
o zboží nesmí být použité
o zboží musí být nepoškozené
o zboží musí být kompletní (včetně příbalového letáku a podobně)
o zašlete spolu s dokladem o koupi - faktura

Právo od smlouvy odstoupit je vyloučeno v případě zboží, které podléhá rychlé zkáze.

V případě, že budou splněny všechny stanovené podmínky pro řádné odstoupení od kupní smlouvy, vrátíme Vám po vrácení zboží kupní cenu.
Zboží musí být zasláno doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Kupující je povinen zboží vrátit prodávajícímu ve lhůtě 14 dnů po odstoupení od smlouvy. Náklady na vrácení zboží ponese kupující. Zásilky na dobírku nebudou akceptovány.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude akceptováno odstoupení od objednávky a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

K odstoupení od smlouvy může být použit formulář, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.


5. Cenové podmínky

5.1 Cena výrobků představuje cenu včetně DPH 21% nebo 15%

5.2 Ceny poštovného a balného jsou uvedeny v bodě 6

5.3 Kupující má možnost platit v následujících měnách: Kč, EUR


6. Poštovné a balné

6.1 Společnost Klapro s.r.o. si balné neúčtuje.

6.2 Cena poštovného je uvedena včetně DPH a určuje se z výsledné váhy objednávky a to následovně:

 

Česká pošta:

 

Za zásilku do 30 kg je cena 79 Kč

Za zásilku od 30 do 60 kg je cena 132 Kč

Za zásilku od 60 do 90 kg je cena 198 Kč 

 

Při nákupu nad 950,- Kč dopravné zdarma.

 

Kurýrní společnost PPL:

 

Za zásilku do 10 kg je cena 79 Kč

Za zásilku od 10 do 20 kg je cena 88 Kč

Za zásilku od 20 do 35 kg je cena 91 Kč

Za zásilku od 35 do 50 kg je cena 100 Kč

Za zásilku od 50 do 60 kg je cena 163 Kč

Za zásilku od 60 do 70 kg je cena 168 Kč

Za zásilku od 70 do 85 kg je cena 171 Kč

Za zásilku od 85 do 100 kg je cena 180 Kč

 

 

Při nákupu nad 950,- Kč dopravné zdarma. 

 

Zásilkovna:

 

Za zásilku v rámci ČR do 5 kg je cena 39 Kč

Za zásilku v rámci ČR od 5 do 10 kg je cena 130 Kč

Za zásilku na Slovensko do 5 kg je cena 85 Kč

Za zásilku na Slovensko od 5 do 10 kg je cena 155 Kč 

 

Při nákupu nad 950,- Kč dopravné po ČR zdarma do 5 kg.

 

Slovenská pošta:

 

Za zásilku do 1 kg je cena 110 Kč

Za zásilku od 1 do 2 kg je cena 140 Kč

Za zásilku od 2 do 5 kg je cena 165 Kč

Za zásilku od 5 do 10 kg je cena 225 Kč

Za zásilku od 10 do 11 kg je cena 335 Kč

Za zásilku od 11 do 12 kg je cena 365 Kč

Za zásilku od 12 do 15 kg je cena 390 Kč

Za zásilku od 15 do 20 kg je cena 450 Kč

Za zásilku od 20 do 21 kg je cena 560 Kč

Za zásilku od 21 do 22 kg je cena 590 Kč

Za zásilku od 22 do 25 kg je cena 615 Kč

Za zásilku od 25 do 30 kg je cena 675 Kč

 

 

 

Kurýrní společnost PPL na Slovensko:


Za zásilku do 10 kg je cena 210 Kč

Za zásilku od 10 do 20 kg je cena 230 Kč

Za zásilku od 20 do 35 kg je cena 263 Kč

Za zásilku od 35 do 50 kg je cena 300 Kč

Za zásilku od 50 do 60 kg je cena 500 Kč

Za zásilku od 60 do 70 kg je cena 520 Kč

Za zásilku od 70 do 85 kg je cena 553 Kč

Za zásilku od 85 do 100 kg je cena 590 Kč

 

 

 

Doprava do Německa

 

Za zásilku do 1 kg je cena 145 Kč

Za zásilku od 1 do 2 kg je cena 160 Kč

Za zásilku od 2 do 5 kg je cena 205 Kč

Za zásilku od 5 do 6 kg je cena 350 Kč

Za zásilku od 6 do 7 kg je cena 365 Kč

Za zásilku od 7 do 10 kg je cena 410 Kč

 

 

6.3 Při osobním odběru se poštovné neúčtuje.

6.4 Poštovné a balné pro dodávky těžší než 50 kg nebo na území členských států Evropské unie, příp. jiných států je stanoveno individuálně na základě písemné dohody (emailem) mezi kupujícím a prodávajícím.


7. Podmínky a možnost platby za zboží

7.1 Jednorázovým převodem z účtu na bankovní spojení společnosti Klapro s.r.o. uvedené v e-mailovém potvrzení objednávky, nebo

 

7.2 Uhrazením dobírky při převzetí zboží od přepravce.

 

Platba na dobírku je zpoplatněna 20,- Kč za zásilku v rámcí České republiky a Slovenska.

Platba na dobírku do Německa je zpoplatněna 190 Kč za zásilku.

 

nebo

7.3 Hotově na provozovně společnosti Klapro s.r.o., U Trati 38/b, Praha 10, PSČ 100 00 na základě faktury a vystaveného příjmového peněžního dokladu.

7.4 Pokud nebude cena za dodané výrobky včas uhrazena v plné výši, má prodávající právo přerušit další dodávky zboží a potvrzení dalších objednávek do doby, kdy bude cena uhrazena.

 

7.5 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


8. Dodací podmínky

8.1 Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího expedované v co nejkratším termínu. U každého zboží je uvedena dostupnost zboží.

8.2 Každý zákazník je informován o všech změnách ve stavu objednávky emailem. Status objednávky si může zkontrolovat po přihlášení v systému.

8.3 Zboží je dodáváno prostřednictvím České pošty na adresu uvedenou zákazníkem v objednávce. Zásilka se zbožím vždy obsahuje fakturu.

8.4 Zboží je k dispozici k osobnímu odběru na korespondenční adrese elektronického obchodního domu www.naminy.cz po vzájemné dohodě.

8.5 Vlastnické právo k výrobkům přechází na kupujícího jejich převzetím a zaplacením kupní ceny.

8.6 Zboží dodáváme výhradně na území České republiky.

8.7 Dodání zboží na území členských států Evropské unie, příp. jiných států provádíme na základě předchozího souhlasu a vzájemného písemného odsouhlasení si ceny za poštovné a balné a příp. dalších dodacích podmínek mezi kupujícím a prodávajícím.


9. Záruční podmínky a reklamační řád

9.1 Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno u společnosti Klapro s.r.o. a které je vadné ke dni přechodu nebezpečí škody na kupujícího, nebo jehož vady se objeví v důsledku porušení povinností prodávajícího v záruční době  v trvání 24 měsíců od převzetí s výjimkou:

- zboží, u něhož je na obalu nebo v připojeném návodu uvedena minimální trvanlivost

- zboží, u něhož z povahy zboží vyplývá jinak

- zboží opotřebeného v důsledku jeho obvyklého užívání

- zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, kvůli níž byla nižší cena ujednána.

9.2 Ke každému zboží zakoupenému ve společnosti Klapro s.r.o. je při jeho dodání kupujícímu přiložena faktura (prodejní doklad), která slouží zároveň jako záruční doklad.

9.3 Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat následující:

* Zda se jedná o výrobek, který byl objednán (pokud se jedná o výrobek, který nebyl objednané zboží nerozbalujte, neotvírejte, jinak nebude možné ho vyměnit)
* Zda je výrobek v neporušeném stavu, tzn. zda nemá zjevnou vadu
* Zda fungují všechny jeho jednotlivé části

Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené nesprávným užíváním, skladováním nebo poškozením zboží kupujícím. Obal a obsah výrobku nesmí být mechanicky poškozen (mechanickým poškozením se rozumí takové poškození výrobku, které nemohlo vzniknout běžným používáním výrobku k účelu, pro který byl vyroben).

Reklamované zboží je kupující povinen vrátit za výše uvedených podmínek na této adrese:

Ňaminy.cz

U trati 3328/38b

Praha 10

PSČ 100 00


10. Odpovědnost za vady na stránce 
www.naminy.cz

10.1 Společnost Klapro s.r.o. upozorňuje, že informace uvedené na www.naminy.cz jsou z části přebírány od třetích stran, mohou obsahovat nepřesnosti a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

10.2 Společnost Klapro s.r.o. může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

10.3. Společnost Klapro s.r.o. nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé nebo mimořádné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek.


11. Ochrana osobních dat

11.1 Společnost Klapro s.r.o. se plně řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů . Naše společnost respektuje Vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme však znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy nebudou poskytnuty žádnému třetímu subjektu Vaše kontaktní informace a údaje o vašich nákupech.

11.2 Potvrzením tohoto souhlasu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek. Registrací zákazníka, žadatele o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a dalších jiných forem registrace automaticky souhlasíte, že můžete být informován o novinkách v našem internetovém obchodě e-mailem nebo telefonicky. Pokud si nadále nebudete přát tyto informace, máte možnost kdykoli jejich zasílání ukončit dle postupu uvedeného v každé zasílané zprávě.

11.3 Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (Hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

 

11.4        Je-li kupující spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze Smlouvy. K mimosoudnímu řešení sporu ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00. 

 

 

Copyright 2015 - 2018 © Ňaminy